Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 - 02:00:32

Επιλογή της κατάλληλης ταινίας

Εκτύπωση

α. Μήκος

Οι ταινίες μας παραδίδονται είτε ανοικτές σε ρόλλους των 150 μέτρων, είτε ατέρμονες. Η ατέρμων συγκόλληση των ταινιών γίνεται εν θερμώ με βουλκανισμό της ένωσης ή με ειδική κόλλα ψυχρού βουλκανισμού ή με μηχανικά μέσα (μεταλλικούς συνδετήρες). Το μήκος της ατέρμονης ταινίας υπολογίζεται από τον τύπο:

L = 2C + 3.14D όπου

L: το μήκος της ταινίας (μέτρα)

C: η απόσταση από άξονα σε άξονα των τύμπανων (μέτρα)

D: η διάμετρος των τύμπανων (μέτρα)

β.Πλάτος
Το πλάτος καθορίζεται από την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση. Αν δεν υπάρχει, τότε το πλάτος αποφασίζεται από την γεωμετρία και το ρυθμό μεταφοράς του υλικού και την ταχύτητα της ταινίας.

γ. Ισχύς κίνησης

Ο κινητήρας πρέπει να έχει την απαραίτητη ισχύ για να μεταφέρει το βάρος της ταινίας, να περιστρέψει τα τύμπανα και τα ράουλα, να μεταφέρει το βάρος των μεταφερομένων υλικών και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανύψωση σε περίπτωση επικλινούς μεταφοράς.

δ. Μέγιστη τάση εφελκυσμού - τάση λειτουργίας

Η κατάλληλη ταινία πρέπει να αντέχει στη μέγιστη δύναμη που αναπτύσσει ο κινητήρας και υπολογίζεται ως εξής: 

T = 1360 Χ Ν Χ Μ / V Χ Β όπου

Τ: η μέγιστη τάση εφελκυσμού στην ταινία (Κg/cm πλάτους)

Ν: η ισχύς του κινητήρα (ΗΡ)

V: η ταχύτητα της ταινίας (m/sec)

Β: το πλάτος της ταινίας (mm)

Μ: συντελεστής που εξαρτάται από την γωνία επαφής α, την τραχύτητα του τύμπανου και την ύπαρξη ή όχι υγρασίας.

Για γωνία επαφής 180° συνήθως λαμβάνεται:

Μ = 1.5 για αυτόματη ρύθμιση τόσης {με βάρος)

Μ = 1.8 για ρεγουλατόρο με κοχλία

Για τον υπολογισμό της τάσης λειτουργίας ο συντελεστής ασφάλειας εκλέγεται να είναi 10

ε. Υλικό πυρήνα

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνθετικό ύφασμα ΕΡ αν θέλουμε μεγάλες αντοχές, αντοχή στην υγρασία ή μεγάλα μήκη ταινίας. Βαμβακερό ύφασμα θα προτιμήσουμε για μεγαλύτερη ευλιγισία. μικρά μήκη και σχετικά μικρότερες αντοχές και κόστος Ο αριθμός των στρώσεων αποφασίζεται από την μέγιστη τάση εφελκυσμού και τις αντοχές των υλικών του πυρήνα.

Παράδειγμα: Για τάση λειτουργίας 50 ΚΡ/CΜ το όριο θραύσης του πυρήνα ορίζεται στα 500 ΚΡ/CΜ. Για να πετύχουμε αυτή την αντοχή στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε πολυεστερικά υφάσματα ΕΡ μπορούμε να κάνουμε τους παρακάτω συνδυασμούς: 5 ΕΡ 100. 4 ΕΡ 125. 3 ΕΡ 160.

στ. Πάχος ελαστικών επικαλύψεων

Το πάχος των ελαστικών επικαλύψεων αποφασίζεται από την θερμοκρασία, το βάρος, την γεωμετρία και το ύψος πτώσης κατά την φόρτωση του μεταφερομένου υλικού. Οσο αυξάνεται π αντοχή του πυρήνα, πρέπει να μεγαλώνει και το πάχος και να βελτιώνεται η ποιότητα των ελαστικών επικαλύψεων για να υπάρχει ομοιόμορφη φθορά του πυρήνα και των επικαλύψεων. Σε περιπτώσεις που τα μεταφερόμενα υλικά δεν είναι αιχμηρά και δεν προκαλούν απώλεια εκτριβής σημαντική ή απαιτείται μικρός συντελεστής τριβής επειδή η ταινία ολισθαίνει πάνω στο πλαίσιο, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν καθόλου επικολύψεις και η ταινία αποτελείται μόνο από τον πυρήνα (ταινία ταπί). Το ύφασμα που έρχεται σε επαφή με το πλαίσιο πρέπει να είναι βαμβακερό για την αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού.

ζ. Γωνία λειτουργίας

Όταν η ταινία λειτουργεί με κλίση, για να συγκρατείται το υλικό, είναι απαραίτητο η ταινία να έχει ανάγλυφη επιφάνεια ή ειδικά πέλματα. Το σχήμα του ανάγλυφου της επιφάνειας ή το σχήμα και ο αριθμός των πελμάτων εξαρτάται από την γωνία κλίσης και την γεωμετρία και το βάρος του μεταφερομένου υλικού. Για μεγαλύτερες κλίσεις λειτουργίας (45-80°) προτείνεται η χρήση των ειδικών πελμάτων.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

.
Copyright europaiki.com

©