Ταινίες ειδικές για αρτοποιεία - ζαχαροπλαστική

Εκτύπωση
Κατηγορία: Προϊόντα ελαστικού

Ειδικές ταινίες (ταπί) βαμβακερής επιφάνειας (τροφίμων) απλές ή τρυπητές

Ταινίες ειδικές για αρτοποιεία - ζαχαροπλαστική